Bezpieczeństwo Osobiste Kobiet Szkolenie przeznaczone wyłącznie dla kobiet powyżej 21 lat*Szkolenia obejmują teorię i praktykę z zakresu bezpieczeństwa osobistego.  Uwzględniamy najczęściej występujących zagrożeń w miejscach przebywania szkolonej osoby.Zagadnienia realizujemy w:
 • sali wykładowej
 • terenie zurbanizowanym
 • budynkach
 • drogach publicznych
 • miejscach publicznych
 • miejscu zamieszkania
 • osiedlach
 • parkingach
 • w miejscu pracy


Czas, program i metody szkolenia dobrane indywidualnie do osoby, w oparciu o jej możliwości psychofizyczne, wymagania, potrzeby, sugestie.Prowadzimy szkolenia zwiększające szanse przetrwania w ekstremalnych sytuacjach, w których kobiety często padają ofiarami:
 • usiłowanie zgwałcenia,
 • usiłowanie kradzieży samochodu w czasie jazdy, na parkingu, w czasie zatrzymania na ulicy (w tym rozbój – sprawca przemocą usiłuje odebrać samochód)
 • usiłowanie zabójstwa na tle rabunkowym w miejscu zamieszkania, w miejscu publicznym, w podróży
 • uprowadzenie w celu wymuszenia okupu


W ramach szkolenia dokonujemy analizy rejonu przebywania i poruszania się osoby pod względem zagrożeń i poprawy bezpieczeństwa.


W zależności od tematu szkolenia zajęcia prowadzą eksperci z zakresu psychologii, bezpieczeństwa osobistego, ofensywnej jazdy samochodem, rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Przekazujemy wiedzę, uczymy umiejętności, a następnie doskonalimy w czasie symulacji maksymalnie zbliżonych do realnych napadów.


Szkolenie skierowane jest dla dorosłych Pań bez względu na wiek, sprawność fizyczną, budowę ciała oraz wcześniejsze doświadczenia.Naszą troską jest poprawa WASZEGO bezpieczeństwa dlatego podczas szkolenia będziemy szczerzy „do bólu”.
NIE GWARANTUJEMY, że już będziesz bezpieczna… GWARANTUJEMY, że będziesz miała zdecydowanie WIĘKSZE SZANSE na przetrwanie w zetknięciu z bandytą!W trakcie nauki wykorzystywane są  środki szkoleniowe ,,BIG Ochrona”.

Szkolenie kończy się egzaminem (w formie symulacji)

Poziom szkolenia dopasowany do możliwości osób uczestniczących.

Treningi samoobrony dla kobiet oparte są na systemie Krav Maga i Kapap.             
To nie jest sztuka walki, tylko skuteczny system samoobrony i sposób na przeżycie jedyny taki prosty system, który sprawdza się w radzeniu sobie na ulicach lub w domu.
Między innymi kobiety uczą się, jak radzić sobie w tak trudnych sytuacjach jak:
 • próba pobicia
 • duszenie
 • atak nożem
 • próba gwałtu
 • kontrola własnego strachu

 

Samoobrona dla kobiet


Kobiety i dziewczęta są na całym świecie grupą najbardziej narażoną na przemoc i najczęstszymi jej ofiarami. Jak pokazują badania, dzieje się tak wcale nie za sprawą fizycznej słabości, lecz głównie z powodu poczucia winy i wstydu na myśl o wyrządzeniu komuś (napastnikowi) krzywdy, braku zaufania do własnych możliwości i przekonaniu o własnej słabości. Wyuczona rola ofiary jest – niestety – wciąż wspólnym doświadczeniem większości kobiet na świecie…Wykorzystując doświadczenie z wielu sztuk i systemów walki, wzbogacając się o coraz to nowe elementy i pomysły na to, jak bronić się przed atakiem, a przede wszystkim o to, jak do niego nie dopuścić…


Program SAMOOBRONY DLA KOBIET:

1.Techniki poruszania się oraz walki podczas kontaktu z przeciwnikiem:
a) postawa bokserska
b) rodzaje postaw przydatnych podczas interwencji
c) obroty ciała i zejścia z linii ataku

 

2.Podstawy stosowania ciosów:
a) ciosy proste
b) ciosy sierpowe
c) zadawanie ciosów prostych ,sierpowych i hakowych
d) bloki i ich odmiany

 

3.Kopnięcia stosowane w walce :
a) frontalne
b) boczne
c) okrężne
d) blokowanie kopnięć

 

4.Podstawy padów sportowych i sytuacyjnych:
a) pad w tył
b) pad w przód
c) pad w bok
d) pad w przód z przewrotem

 

5.Dzwignie na kończyny górne – chwyty transportowe:
a) sposoby podejścia do przeciwnika
b) chwyty ramienia do dźwigni
c) chwyty transportowe po przez dźwignię łokciowe
d) chwyty transportowe po przez dźwignię łokciowo – barkową
e) chwyty transportowe po przez dźwignię nadgarstkową

 

6.Podstawy obezwładniania napastnika:
a) obezwładnianie za pomocą dźwigni łokciowej
b) obezwładnianie za pomocą dźwigni łokciowo – barkowej
c) obezwładnianie za pomocą dźwigni nadgarstkowej
d) technika podnoszenia osoby obezwładnionej za pomocą dźwigni
e) obezwładnianie rzutem za nogi (podcięcie lub obalenie)
f) obezwładnienie za pomocą duszenia od tyłu

 

7.Uwalnianie się z obchwytów i duszeń :
a) uwalnianie się z chwytów za ręce
b) uwalnianie się z chwytów za części ubrania przez zerwanie i uderzanie
c) uwalnianie się z chwytów za ubioru technikami uderzeń ,kopnięć prowadząc do obezwładnienia napastnika

 

8. Uwalnianie się z obchwytów tułowia głowy i duszeń:
a) przeciw działanie obchwytom z tyłu i z przodu
b) uwalnianie się z obchwytów tułowia z przodu przy rękach z krępowanych i nie z krępowanych
c) uwalnianie się z obchwytów tułowia z tyłu rękach z krępowanych i nie z krępowanych
d) sposoby przeciw działania obchwytom głowy dyszeń z zastosowaniem technik zbić i uderzeń stopujących
e) sposoby obrony przed obchwytami głowy lub duszeniem technikami uderzeń , kopnięć oraz dźwigni

 

9.Obrona przed atakami nożem oraz innymi narzędziami niebezpiecznymi:
a) błędy popełniane umożliwiające napastnikowi atak niebezpiecznym przedmiotem
b) rodzaje ataków niebezpiecznym przedmiotem
c) najprostsze formy zachowań przeciw działające atakom
d) formy obrony przed atakiem niebezpiecznymi narzędziami w zależności od dystansu do atakującego:
– uderzenie nożem z góry (dystansowanie, stopniowanie ataku, zejście z linii ataku, zbicie ataku)
– pchnięcie nożem (dystansowanie, stopniowanie ataku, zejście z linii ataku, zbicie ataku)
– uderzenie nożem na odlew (dystansowanie, stopniowanie ataku, zejście z linii ataku, zbicie ataku)
– uderzenie nożem z dołu (dystansowanie, stopniowanie ataku, zejście z linii ataku, zbicie ataku)
e) poziomy dystansowania:
– poziom 1 (długi dystans –dystansowanie ataku z nożem)
– poziom 2 (średni dystans-stopniowanie ataku ,zejście z linii ataku nożem),
– poziom 3 (krótki dystans- zbicie ataku ,blokowanie ataku nożem).
– Poziom 4 (zwarcie –wiązanie przeciwnika tzw. klinczowanie).

 TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W SZKOLENIU:
a) Techniki zapoznania się z czułymi punktami na ciele człowieka (ATEMI).
b) Techniki dźwigni, uderzeń, kopnięć i rzutów.
c) Obrona przed atakami niebezpiecznym narzędziem (pałka, nóż, broń).
d) Wykorzystywanie niebezpiecznego narzędzia odebranego napastnikowi do samoobrony i natarcia.
e) Techniki uwolnień z uchwytów, obchwytów i duszeń.

 Zagadnienia jakie zostaną przedstawione w czasie szkolenia:
 • Historia KAPAP i Izraelskich Systemów Walki
 • Metody treningowe
 • Postawy, poruszanie się, uderzenia, kopnięcia
 • Uwolnienia z obchwytów, duszeń, trzymań
 • Obrona przed szantażem bronią palną
 • Obrony przed szantażami i atakami bronią białą
 • Walka pałką
 • Powstrzymania /Zatrzymania / Obalenia
 • Podstawy walki w parterze
 • Podstawy walki z użyciem broni palnej

 Zalety metody:
 • Prosta i łatwa do nauczenia
 • Wykorzystuje militarne i policyjne strategie działania
 • Podnosi ogólną sprawność i ćwiczy pamięć mięśniową
 • Przygotowuje trenujących do radzenia sobie w sytuacji zaskoczenia
 • Szybki i łatwy w użyciu system
 • Zwiększa wolę walki
 • Podnosi samozaufanie
 • Obejmuje nowatorskie i unikalne metody treningowe
 • Odpowiednia dla wszystkich trenujących, bez względu na wzrost, siłę i płeć
 • Sprawdzona w najbardziej wymagających warunkach

 Program przewiduje 16 – 20 tygodni szkolenia podstawowego

 

Zapraszamy do kontaktu: 790 666 116    szkolenia@big-ochrona.pl