Szkolenia Strzeleckie

Zapisy obowiązkowe:    szkolenia@big-ochrona.pl

 

Cennik dla osób posiadających własną broń i amunicję:
– Wstęp na strzelnicę – 30 zł od jednej osoby strzelającej,

 

 

Cennik dla osób nieposiadających własnej broni:
– Szkolenie strzeleckie podstawowe/*obowiązkowe dla osób po raz pierwszy strzelających z broni  obiektowej na strzelnicy- 20 zł/os.
  • Strzelanie z broni obiektowej (szczegółowy cennik poniżej)
  • Osoby towarzyszące, niestrzelające – wstęp bezpłatny,
– Wynajęcie instruktora dla osób nieposiadających uprawnień – 30 zł/godz. (rezerwacja obowiązkowa)

 

 

 

!!! Szkolenie strzeleckie podstawowe ważne jest jeden rok !!!

Każdy następny pobyt na strzelnicy przedłuża ważność szkolenia.

 

 

Cennik dodatkowych szkoleń strzeleckich:
– Szkolenie indywidualne: informacja na telefon lub mailowo, obowiązkowa rezerwacja
– Szkolenia dla firm: informacje na telefon lub mailowo
Imprezy integracyjne połączone ze strzelaniem i innymi zawodami: Informacje na telefon lub mailowo
Cennik usług dodatkowych:
– Tarcze papierowe- 2-5 zł/szt.

 

 

OSOBY NIEPOSIADAJĄCE UPRAWNIEŃ MOGĄ STRZELAĆ Z BRONI PALNEJ WYŁĄCZNIE W OBECNOŚCI PROWADZĄCEGO STRZELANIE i/ lub INSTRUKTORA STRZELECTWA SPORTOWEGO

 

Przypominamy również, że zabronione jest posiadanie/używanie amunicji szczególnie niebezpiecznej (art. 10 ust. 6 ustawy o broni i amunicji)

 

 

Wszystkie osoby korzystające ze strzelnicy oraz osoby towarzyszące muszą:
– Posiadać pozwolenie na broń w przypadku osób posiadających własną broń oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia strzeleckie,
– Dokument tożsamości ( paszport/dowód osobisty/ prawo jazdy/ legitymacja szkolna/ itp.) w przypadku osób bez uprawnień,
–  Wpisać się do książki pobytu na strzelnicy – przed udaniem się na stanowisko strzeleckie,
– Zapoznać się z regulaminem strzelnicy.

 

Osoby naruszające regulamin strzelnicy lub niestosujące się do poleceń obsługi będą proszone o opuszczenie terenu.
Za wszelkie szkody wyrządzone na terenie strzelnicy odpowiadają osoby je dokonujące lub opiekunowie tych osób. Strzelnica znajduje się na terenie otwartym, prosimy o dostosowanie ubioru i obuwia do warunków atmosferycznych.

Na terenie strzelnicy: parking niestrzeżony, wiata imprezowa, miejsce ogniskowo-grillowe.

 

Wystawiamy faktury VAT

 

 BIG OCHRONA SERWIS Sp. z o. o.

 

Cennik 

Broń krótka:

 

Pistolet P-83 (Wanad)
kal. 9mm Makarov
20 zł/ 5 strzałów
50 zł / 15 strzałów

 makarov

 

Pistolet Walther P-99
kal. 9mm PARA
20 zł/ 5 strzałów
50 zł/ 15 strzałów

walther

Pistolet CZ 75 D Compact
kal. 9mm PARA
20 zł/5 strzałów
50 zł/ 15 strzałów

cz

Pistolet Glock 19 i 17
Kal. 9mm PARA
20 zł/ 5 strzałów
50 zł/ 15 strzałów

glock

    

 

Szkolenie dla osób korzystających po raz pierwszy ze strzelnicy 20 zł/os

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości (dowód osobisty)

dla osób posiadających własną broń:

– Wynajęcie toru strzeleckiego 20m:  – 1/2 godziny- 20 zł

– 1 godzina- 30 zł

 

 

Broń długa:

 

Pistolet maszynowy
PM-84P, PM-98 (Glauberyt)
kal. 9mm PARA
20zł/ 5 strzałów
50 zł/ 15 strzałów

pm84

 

Karabinek AK 47
kal. 7, 62×39
20 zł/ 5 strzałów
50 zł/ 15 strzałów

 ak47

 

 

 

Dubeltówka IŻ-43M (strzelanie do tarczy)
Strzelba Bock IŻ-27 (strzelanie do tarczy)
kal. 12/76
25zł/ 5 strzałów
50zł/ 15 strzałów

 43m

iz27

 

 

Strzelba Imperator, Mossberg (strzelanie do tarczy)
kal. 12/76
25zł/ 5 strzałów
60zł/ 15 strzałów

imperator

 

Zapraszamy do kontaktu:  790 666 116   szkolenia@big-ochrona.pl