OCHRONA OSOBISTA VIP

Stawiając czoło wzrastającemu zagrożeniu i coraz większej zuchwałości przestępców BIG Ochrona Serwis świadczy usługi w zakresie ochrony osobistej.


Zabezpieczamy bezpieczeństwo osobom publicznym i prywatnym:

Do tego typu działań wyznaczamy wyłącznie doświadczonych i sprawdzonych pracowników, wyróżnia ich staż zdobyty w jednostkach specjalnych oraz innych formacjach mundurowych. Wysoka kultura osobista i sprawność fizyczna, pracownicy ochrony osobistej charakteryzują się wysokimi walorami psychofizycznymi pozwalającymi na wyeliminowanie zagrożenia. Gruntowne przeszkolenie oraz regularny trening zapewniają naszym pracownikom komfort psychofizyczny podczas wykonywania zleceń dla klienta.
Dzięki wieloletniej praktyce w swoich szeregach mamy doświadczonych pracowników, którzy oprócz w/w cech biegle władają językami obcymi, co przy realizacji ochrony ma niebagatelne znaczenie.

Wyposażenie każdego pracownika to sprzęt najwyższej jakości zapewniający swobodę działania, dyskrecję i bezpieczeństwo. Przed przystąpieniem do powierzonych zadań, zawsze przeprowadzamy rekonesans i gruntowną analizę potencjalnych zagrożeń czekających na zleceniodawcę. Zgromadzone informacje pozwalają nam sporządzić szczegółowy plan działania oraz procedury bezwzględnie obowiązujące obie strony kontraktu.

Ochronę osobistą realizujemy w dwóch formach:

– Stałej: polegającej na całodobowym zabezpieczeniu ochranianej osoby, tak żeby pracownicy ochrony osobistej mogli w każdej chwili w sposób efektywny podjąć interwencje w przypadku zagrożenia.

– Doraźnej: polegającej na ochronie okolicznościowej np. w czasie spotkań biznesowych, negocjacji, podróży, tras koncertowych, występów, prezentacji, wystąpień publicznych.

Wykonujemy usługi z zakresu:
 • Kompleksowej ochrony osobistej:
 • sporządzanie planu ochrony VIP-a
 • przygotowanie i zabezpieczenie miejsc pobytu osób/osoby ochranianej (hoteli, restauracji, miejsc wypoczynku, domów w tym rezerwacja i zabezpieczenie)
 • przygotowanie i zabezpieczenie tras przejazdów, przelotów( możliwość przelotu samolotem bądź śmigłowcem pomiędzy wybranymi punktami, skorzystania z limuzyn w asyście pracowników ochrony osobistej)
 • Ochrona VIP-a w miejscu zamieszkania i pracy.
 • Ochrona VIP-a w czasie wypoczynku.

W ramach usługi kompleksowej ochrony osobistej proponujemy również nową usługę o nazwie „Children Safe”– jest ona skierowana do rodziców chcących zadbać o bezpieczeństwo swoich pociech a polega ona na zapewnieniu bezpieczeństwa życia zdrowia i nietykalności osobistej ochranianego dziecka (w ramach usługi zapewniamy pełną ochronę w czasie podróży dziecka do szkoły i z powrotem jaki i w miejscu zamieszkania w czasie spotkań ze znajomymi, zabaw, podróży).


Proponujemy również usługę „Business Safe” – skierowana jest ona do biznesmenów chcących podnieś swój prestiż (jednocześnie czuć komfort bezpieczeństwa) w oczach przyszłych kontrahentów. Polega ona na zapewnieniu bezpieczeństwa w czasie rozmów, negocjacji, konferencji, zjazdów, sympozjów jak również w życiu codziennym w domu, pracy w czasie odpoczynku.

 • Ocena bezpieczeństwa VIP-a.
 • Ochrona artystów w czasie występów i tras koncertowych.
 • Zabezpieczenie i ochrona rezydencji osoby ochranianej.
 • Zabezpieczenia konferencji, zjazdów, sympozjów.
 • Kompleksowego zabezpieczenie rozmów, spotkań i negocjacji biznesowy(zabezpieczenie fizyczne przez odpowiednio przygotowanych i wyposażonych pracowników ochrony, zabezpieczenie z zakresu kontr inwigilacji i pirotechniki).
 • sporządzanie planów ochrony obiektów
 • sporządzanie procedur zabezpieczenia informacji
 • sporządzanie analiz zagrożeń,
 • kontrolę sprawności działania systemu bezpieczeństwa
 • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa osób i obiektów
 • sporządzanie planów ochrony i zabezpieczenie imprez masowych
 • szkolenia z zakresu bezpieczeństwa firm i ich pracowników( zachowanie w przypadkach zagrożenia)
na zdjęciu Sophia Loren podczas pobytu w Malborku

 


Atutem ,,BIG ” jest:

– znajomość zasad i praktyka w ochronie osobistej VIP-ów,
– znajomość zasad i praktyka w organizowaniu środków transportu dla VIP-ów krajowych jak i gości zagranicznych,
– znajomość i praktyka technik jazdy pojazdami osobowymi,

– praktyka w zakresie jazdy ochronnej , ewakuacyjnej pojazdami osobowymi i specjalnymi w kraju i za granicą,
– zasady, praktyka ochrony i monitoringu obiektów ochranianych,
– długoletnia praktyka zawodowa w w/w zakresach
– znajomość języka angielskiego
– znajomość języka rosyjskiego

– możliwość współpracy z zaufanym tłumaczem języka obcego (angielski, niemiecki)

– prawo jazdy kat. ,,A”, „B”, ,,C”
– zezwolenie i posiadanie broni palnej,
– odpowiednia postawa i prezencja.
– posiadamy wiele dyplomów i certyfikatów potwierdzających nasze przygotowanie do podjęcia i profesjonalnego wykonywania zlecenia dla klienta.

 

 

Zapraszamy do kontaktu:   790 666 116