OCHRONA FIZYCZNA

 ŚWIADCZYMY usługi ochrony w sposób rzetelny i profesjonalny. Każdy obiekt wymaga indywidualnego podejścia do problemu ochrony. Typowe elementy ochrony fizycznej powinny być wspierane rozbudowanymi systemami technicznymi, natomiast ilość stanowisk ochrony fizycznej musi być odpowiednio dostosowana do specyfiki obiektu. Zasadnicze zadania ochrony fizycznej obejmują:
 • obserwację osób i otoczenia,
 • interwencję w stosunku do osób naruszających porządek i prawo,
 • kontrolę ruchu osobowego, samochodowego i towarowego,
 • utrzymanie porządku i spokoju w chronionym obiekcie,
 • zapobieganie kradzieży i niszczeniu mienia,
 • zapobieganie napadom i innym czynom przestępczym,
 • zapobieganie pożarom i innym formom paraliżu działalności,
 • zapobieganie podłożeniom materiałów żrących, wybuchowych bądź mogących w jakikolwiek sposób stanowić zagrożenie zdrowia lub życia,
 • zapobieganie wypadkom na terenie obiektu.

 ZADANIA te są ujmowane w Planie Ochrony Obiektu i realizowane w oparciu o szczegółowe instrukcje ochrony poszczególnych posterunków oraz procedury interwencji w przypadku konkretnych zagrożeń (pożar, sabotaż, kradzież, włamanie, awarie, zamach). Na każdym etapie realizacji zlecenia nasi pracownicy poddawani są wnikliwej kontroli i szkoleniom. Ciągłość kierowania ochroną obiektu zachowana jest przez 24 godziny na dobę. Jednocześnie wszystkie ochraniane przez nas obiekty są pod stałą kontrolą.

BIG Ochrona Serwis przywiązuje ogromną wagę do doboru i wyszkolenia personelu. Wysokie wymagania stawiane przez naszych Klientów zmuszają nas do prowadzenia właściwej polityki kadrowej i selektywnego doboru kadr.


UWZGLĘDNIAJĄC konieczność dostosowania się do wymogów Zleceniodawców, duży nacisk kładziemy przede wszystkim na profesjonalne wykonywanie obowiązków przez pracowników ochrony. Do osiągnięcia tego celu, skuteczną, stosowaną przez naszą firmę metodą są szkolenia pracowników i kadry kierowniczej.

Każdy pracownik ochrony zobowiązany jest podnosić swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w:

 • kursach licencyjnych dla pracowników ochrony,
 • seminariach specjalistycznych z zakresu ochrony osób i mienia,
 • szkoleniach branżowych (konwojentów, członków specjalistycznych formacji ochrony, załóg patroli interwencyjnych, obsługi specjalistycznych systemów bezpieczeństwa).

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu:   790 666 116