BIG Ochrona Serwis Sp. z o.o. świadczy usługi konwojowania wartości pieniężnych, dzieł sztuki oraz przedmiotów wartościowych, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

Bezpieczeństwo transportowanych wartości zależy przede wszystkim od doboru odpowiednio przeszkolonych konwojentów, zastosowania odpowiednich środków technicznych, przestrzegania procedur działania, sprawnej organizacji oraz stałego nadzoru.

Usługa konwojowania wykonywana jest przez specjalnie przeszkolonych i wyposażonych pracowników ochrony. Do służby konwojowej wyznaczamy pracowników, którzy posiadają odpowiednie predyspozycje psychofizyczne, gwarantujące należyte wykonanie powierzonych zadań.

W czasie przewożenia konwojowanych walorów, pracownicy ochrony utrzymują stałą łączność. Gwarantujemy wykonanie usługi konwojowania w sposób profesjonalny i bezpieczny.


 

 

Zapraszamy do kontaktu:   790 666 116