Gwarantujemy profesjonalną, skuteczną, wysokiej jakości pomoc w zakresie:

USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE:
Sprawy rozwodowe, rodzinne i majątkowe
Zbieranie materiałów w sprawach rozwodowych, rodzinnych i majątkowych.
Sprawdzanie lojalności, uczciwości i wierności partnerów
Poszukiwanie osób, mienia
• Poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,( na terenie Polski jak i za granicą)
• ustalenie miejsca zamieszkania,
• ustalanie miejsca zatrudnienia,
• poszukiwanie utraconych dóbr materialnych
Ochrona prywatności
• wykrywanie urządzeń podsłuchowych
• przeciwdziałanie inwigilacji, fizycznej i elektronicznej oraz instruktaż w przedmiotowym zakresie